ראש חודש ושנה

ראש חודש ושנה \ אהוד קלפון

ראש חודש, ראשית שנה,

אנא הושיעה נא.

שירי פיוט ומחילה,

האל מרחיק עלילה.

שאיני מתהום מצולה,

נעמה דרך מסילה.

הולך בדרכי חכמים,

ימי סליחות קסומים.

ובמסעות הנדודים,

מודה על החסדים.

כפר נא ברוב טובך,

יצרת אדם בדמותך.

פורח בקול דממה,

וזורח באור חמה.

רביבי נאות אפרים,

סער קולות נדרים.

ותרועות של לחנים,

כל ימי איתנים.

וידום קיץ ושיריו,

תשרי נועל שעריו.