רגעי הזמן

רגעי הזמן \ אהוד קלפון

לא חס הזמן על פעימותיו,

לא חש תלאות מסעותיו.

נושא סודות בכנפיו,

מראות עולם בדפיו.

מונה אדם שנותיו,

רגעי זמן עיתותיו.

חקוק מועדו במעיו,

סופר לבבו רגעיו.

נועם דרכי חמדתו,

קצבי הזמן חרדתו.

שבילי חייו נשחקים,

נושא עיניו לשחקים.

רגעיו בלאט תמים,

כהבל נעלמים.

רשות לאדם נתונה,

קיום זמנו בתבונה.