רזי עקבות שיריה

רזי עקבות שיריה \ אהוד קלפון

חרבה ארץ יבשו נופיה,

נטשו גולים חופיה.

אבק צייה מראותיה,

צרובים מרחבי שדותיה.

מלאו טרשים הריה,

חרותים רזי שיריה.

נכרתו יערותיה.

אמרו קינה שפתיה.

מסוף ים חלמו עליה,

לכונן עפרות רגליה.

פיוטים היו עדיה,

שרדו עקבות צעדיה.

זיכרון שירת בניה,

זרחו שלפי פניה.

לוחשות תפילה שפתיה,

חרשו יוגבים שדותיה.

קולות רכסי הריה,

הד צלילי מיתריה.

תהילת מזמור עלומיה,

שבה תפארת ימיה.