ריח טיפות רננים

ריח טיפות רננים \ אהוד קלפון

ראשית תשרי ושנה,

קולות תרועה ושברים.

רבו חגי העונה,

אמרי פיוט נסתרים.

עת סליחה והילולה,

מחילת לב ונדרים.

דרך ארץ סלולה,

נפתחים השערים.

תמה שירת נעילה,

בתהודת הרעמים.

שב הגשם לתפילה,

בתחנון ורחמים.

רוח ים בעננים,

שלוות חשוון נעמה.

ריח טיפות רננים,

ברגבי האדמה.