רינת הציפורים

רינת הציפורים \ אהוד קלפון

צלילי אביב בגינה,

זמרת עופות בכל פינה.

דרור מחזר בנגינה,

צבעי צופית כפנינה.

קול התור בעמקים,

ברווזים בשחקים.

גלי נדידת חסידות,

באפלולית בשדות.

רחף בזים ברוח,

עורבים יצאו לשוח.

רעש קולות עגורים,

אצים עפים נסערים.

קן דגירת החוגלה,

בסבך שיחי האלה.

עת קינון השרקרקים,

בשפעת החרקים.