שיבולי קמה

שיבולי קמה \ אהוד קלפון

קציר קמה, עומס גרעינים,

זהב שיבולים אסיף דגנים.

מלעני סאסא ארוכי זקנים,

גלומות עטיף חובקות זירעונים.

רוחות דיש בשדה שלפים,

גלומה ומוץ מרחפים.

לקט חיטה, שדות חשופים,

עול חמה, נופים שדופים.

קש מגובב, מאורות שרפים,

תלמי חריש רגבים הפוכים.

גדיש קמה, אלומת גבעולים,

בר בגורן תנובת שיבולים.