שירת הגלים לחוף

שירת הגלים לחוף \ אהוד קלפון

הומים גלים בשפתם,

מלאה רוח שירתם.

בלב הים לידתם,

קרני חמה עונתם.

נעימת רוח בגלים,

רעמי ים מתגלגלים.

רחף טיפות ערפילים,

מרבד אגלי טללים.

הלם גלים בחופים,

קצף לבן ושחפים.

חולות זהב נשטפים,

מכמני ים נחשפים.