שפה ישירה

שפה ישירה \ אהוד קלפון

האל אינו חורז שירה,

שפת דיבורו ישירה.

מראותיו סמלים,

יונה, תיבה ועלים.

קשת בשמים,

רוח על פני המים.

נביאיו משוררים,

משליהם מעוררים.

ברא אדם באדמתו,

בצלמו ובדמותו.

אסר את עץ הדעת,

גבולות אדם לדעת.

רבו חטאי ברואיו,

כילה מבול יצוריו.

מעניש וגם סולח,

מקרב וגם מדיח.

פסלי אלים וטרפים,

בחרון אף נטרפים.

מעניק זוהר לחמה,

פלגי מים לשממה.

משיב גשמי העבים,

נבטי חיים ברגבים.

נותן חופש בחירה,

דרך סלולה מאירה.

ברא עולם במילים,

מלאה תבל צלילים.

אמרותיו עשירות,

מילותיו ישירות.

זכה משה לראותו,

בערפילי דמותו.

שבחי בורא בתהילים,

שירת דוד הלולים.