תחילת דרך ישרה

תחילת דרך ישרה \ אהוד קלפון

ימי סליחה ומחילה,

שדות להט שאננים.

שירי פיוט הילולה,

עיני רגבים בעננים.

עשרה ימי תשובה,

בימים הנוראים.

ארץ מדבר צרובה,

בשלהי קיץ לאים.

סוף אלול ראשית שנה,

זמרת שחר פיוטים.

הד נדידת רננה,

בשמי עמק לוהטים.

חטאים במצולה,

עת התרת נדרים.

בשערי הנעילה,

חתימת הכיפורים.

תחינת לבב כאובה,

בלחש תפילת חנה.

עקבות רזי תשובה,

בין הדס ולענה.