תפארת כרמל באפר

תפארת כרמל באפר \ אהוד קלפון

אחר הבערה הגדולה,

תפארת כרמל אבלה.

מורדות ההר חרוכים,

פיח מכסה הדרכים.

ענן עשן למרחקים,

אפר שקע בעמקים.

ליחכה אש עשבים,

אחזה בכרמי ענבים.

להבת אש כבשנים,

שרפה אלונים חסונים.

אצטרובלים באש עפים,

נותרו אורנים שרופים.

מרחבי פיח חשופים,

גזעי פחם זקופים.

כובתה האש בגבורה,

נותרה בהר אבקה שחורה.

עלו באש גם החוחים,

גשמי סתיו בלי הפרחים.

דצמבר 2010